Chuyên mục
Chia sẻ

30 đoạn mã Regex hữu ích cho các Web Developer [Phần 2]

Biểu thức chính quy là một công cụ mạnh mẽ nên có trong mọi vành đai công cụ của nhà phát triển. Chúng có thể khớp với một chuỗi các ký tự dựa trên các tham số rất phức tạp, có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xây dựng các trang web động.

Biểu thức chính quy là một công cụ mạnh mẽ nên có trong mọi vành đai công cụ của nhà phát triển. Chúng có thể khớp với một chuỗi các ký tự dựa trên các tham số rất phức tạp, có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi xây dựng các trang web động.

11. Kiểm tra số điện thoại hợp lệ

/((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/g;

Mã regex này sẽ xác nhận bất kỳ cú pháp số điện thoại truyền thống nào dựa trên kiểu số điện thoại của Việt Nam.

Vì điều này có thể biến thành một chủ đề khá phức tạp, mình khuyên bạn nên lướt qua chủ đề Stack này để có câu trả lời chi tiết hơn.

12. Khoảng trắng ở đầu và cuối

^[ \s]+|[ \s]+$

Sử dụng đoạn mã này để lấy ra khoảng trắng ở đầu/cuối từ một chuỗi. Đây có thể không phải là một việc lớn, nhưng đôi khi nó ảnh hưởng đến đầu ra khi lấy kết quả ra từ một cơ sở dữ liệu hoặc áp dụng vào mã hóa tài liệu.

13. Lấy nguồn ảnh

\< *[img][^\>]*[src] *= *[\"\']{0,1}([^\"\'\ >]*)

Nếu vì một số lý do nào đó mà bạn cần lấy ra một nguồn ảnh trực tiếp từ HTML thì đoạn mã này là giải pháp hoàn hảo. Mặc dù nó có thể chạy trơn tru trên Backend, các nhà phát triển JS nên dựa vào phương thức .attr() của jQuery cho Frontend.

14. Xác thực ngày trong định dạng DD/MM/YYYY

^(?:(?:31(\/|-|\.)(?:0?[13578]|1[02]))\1|(?:(?:29|30)(\/|-|\.)(?:0?[1,3-9]|1[0-2])\2))(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?\d{2})$|^(?:29(\/|-|\.)0?2\3(?:(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])|(?:(?:16|[2468][048]|[3579][26])00))))$|^(?:0?[1-9]|1\d|2[0-8])(\/|-|\.)(?:(?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))\4(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?\d{2})$

Các ngày khó khăn vì chúng có thể xuất hiện dưới dạng văn bản + số, hoặc chỉ là số với các định dạng khác nhau. PHP có một hàm ngày tuyệt vời nhưng điều này không phải luôn là lựa chọn tốt nhất khi lấy ra từ một chuỗi thô (raw). Cân nhắc việc thay thế bằng cách sử dụng biểu thức chính quy này cho các cú pháp ngày cụ thể.

15. Khớp ID Video Youtube

/https?:\/\/(?:youtu\.be\/|(?:[a-z]{2,3}\.)?youtube\.com\/watch(?:\?|#\!)v=)([\w-]{11}).*/gi

Youtube đã giữ cấu trúc URL giống nhau trong nhiều năm chỉ bởi nó hoạt động. Đây cũng là trang chia sẻ video phổ biến nhất trên web, vì thế các video Youtube có xu hướng điều phối lưu lượng truy cập nhiều nhất.

Nếu bạn cần lấy ra một ID video Youtube từ một URL thì đoạn regex này là hoàn hảo và hoạt động tốt với tất cả các biến thể của cấu trúc URL Youtube.

16. Xác thực ISBN

/\b(?:ISBN(?:: ?| ))?((?:97[89])?\d{9}[\dx])\b/i

Sách được in theo một hệ thống số gọi là ISBN. Điều này có thể lấy khá khó khăn khi bạn xem xét sự khác biệt giữa ISBN-10 và ISBN-13.

Tuy nhiên đoạn regex đáng kinh ngạc này cho phép bạn để xác nhận một số ISBN và kiểm tra xem nó là ISBN10 hay 13. Tất cả các mã được viết bằng PHP vì vậy điều này có thể tỏ ra đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển web.

17. Kiểm tra mã bưu điện

^\d{5}(?:[-\s]\d{4})?$

Tác giả của đoạn regex này không chỉ chia sẻ nó miễn phí mà còn dành thời gian để giải thích nó. Bạn sẽ thấy nó hữu ích cho dù bạn đang khớp một mã bưu điện loại 5 chữ số hay phiên bản dài 9 chữ số dài hơn.

Hãy nhớ rằng nó chủ yếu dành cho hệ thống mã bưu điện của Mỹ nên có thể bạn sẽ cần điều chỉnh cho các quốc gia khác.

18. Tên người dùng Twitter hợp lệ

/@([A-Za-z0-9_]{1,15})/

Đây là một đoạn mã regex rất nhỏ để khớp tên người dùng Twitter tìm thấy trong một chuỗi. Nó kiểm tra dựa trên cú pháp đề cập (@tienpham)

19. Số thẻ tín dụng

^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|6(?:011|5[0-9][0-9])[0-9]{12}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$

Chứng thực số thẻ tín dụng thường bắt buộc một nền tảng máy chủ an toàn. Nhưng regex có thể được sử dụng cho các yêu cầu tối thiểu của một số thẻ tín dụng điển hình.

20. Tìm thuộc tính CSS

^\s*[a-zA-Z\-]+\s*[:]{1}\s[a-zA-Z0-9\s.#]+[;]{1}

Có thể rất hiếm để chạy regex trên CSS nhưng nó không phải là một tình huống lạ.

Đoạn mã này có thể được sử dụng để lấy ra mọi thuộc tính và giá trị CSS khớp từ selector cụ thể. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ lý do nào, ví dụ như loại bỏ thuộc tính trùng lặp.

Còn tiếp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *