Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng chức năng search autocomplete trong wordpress

Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn code chức năng search autocomplete trong wordpress. Chức năng này sẽ giúp gợi ý những kết quả khi bạn đang nhập từ khóa để search. Khách có thể thấy ngay những kết quả tìm kiếm mà không cần load lại website hoặc chuyển trang website.

Chuyên mục
Hướng dẫn

Thay đổi Gravatar mặc định trong WordPress

Bạn có muốn thay đổi Gravatar mặc định trên trang web WordPress của mình không? Bằng cách thêm hình ảnh gravatar của riêng bạn, bạn có thể làm cho phần bình luận của bạn có thương hiệu hơn. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi gravatar mặc định trong WordPress và thay thế bằng hình ảnh avatar của riêng bạn.