Chuyên mục
Hướng dẫn

Thay đổi Gravatar mặc định trong WordPress

Bạn có muốn thay đổi Gravatar mặc định trên trang web WordPress của mình không? Bằng cách thêm hình ảnh gravatar của riêng bạn, bạn có thể làm cho phần bình luận của bạn có thương hiệu hơn. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi gravatar mặc định trong WordPress và thay thế bằng hình ảnh avatar của riêng bạn.