Chuyên mục
Chia sẻ Wordpress

15 hàm WordPress hữu ích mà tất cả các dev nên biết

WordPress có đầy đủ các hàm tuyệt vời cho các bạn sử dụng. Chúng ta có thể lấy ra danh sách bài đăng, thao túng hầu hết mọi thứ về chúng, lấy bất kỳ người dùng nào chúng ta muốn và hiển thị các kết nối phương tiện truyền thông xã hội của họ trong nháy mắt.