Chuyên mục
Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng chức năng search autocomplete trong wordpress

Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn code chức năng search autocomplete trong wordpress. Chức năng này sẽ giúp gợi ý những kết quả khi bạn đang nhập từ khóa để search. Khách có thể thấy ngay những kết quả tìm kiếm mà không cần load lại website hoặc chuyển trang website.