Chuyên mục
Chia sẻ

Phát triển Search Box hoàn hảo: Không dễ như bạn nghĩ

Search box là tổ hợp trường nhập liệu và nút nộp dữ liệu. Nhiều người cho rằng search box không cần thiết kế; dù gì đi nữa, chỉ có hai thành phần đơn giản thôi mà. Tuy nhiên, đây là quan niệm khá sai lầm, trên các trang web nặng content, search box thường là […]